Set punts que has de saber sobre la traçabilitat

Estancos_logo

Set punts que has de saber sobre la traçabilitat

Escrit per estanquers en Destacada, Notícies

Davant la desinformació que s’està generant sobre la implantació del nou sistema de traçabilitat i mesures de seguretat de les labors de tabac convé conèixer algunes dades sobre aquest tema.

  1. Des del 2014, al aprovar-se la Directiva Europea del Tabac

Conscient de la importància de posar en marxa un sistema de traçabilitat que permeti paralitzar el problema de la competència deslleial i el contraban, la Unión de Estanqueros ha seguit atentament el desenvolupament del sistema de traçabilitat que es va incloure en la Directiva Europea del Tabac aprovada l’abril de 2014 i que es va transposar a la legislació nacional el juny de 2017. En l’article 15, la Directiva estableix que “los Estados miembros se asegurarán de que todas las unidades de envasado de productos del tabaco estén marcadas con un identificador único“.

  1. El desembre de 2017, el Reglament d’Execució de la traçabilitat

El Reglament d’Execució europeu fixa les normes tècniques per a l’establiment i el funcionament del sistema de traçabilitat en tots els Estats membres i ja deixa clar en les seves definicions que es considerava “primer establecimiento minorista” a la instal·lació en la que es comercialitzen els productes del tabac per primera vegada, incloses les màquines expenedores utilitzades per a la venda de productes del tabac.

  1. El febrer de 2018, reunió informativa convocada per la Comissió Europea

La Comissió Europea convoca una sèrie de reunions informatives en els diferents països membres i la Unión de Estanqueros va acudir a la celebrada en Espanya en la seu del Departament de Duanes i Impostos Especials amb l’objectiu d’aclarir dubtes sobre la implantació del sistema de traçabilitat.

En aquesta reunió la Unión de Estanqueros va posar a sobre de la taula la qüestió de les màquines de vending com primer comerç detallista. El representant de la Comissió Europea va explicar que havia tingut coneixement aquell matí de les peculiaritats del mercat del tabac en Espanya. I alguns dels assistents, incloent la Mesa del Tabaco, van recolzar el plantejament de la Unión de Estanqueros, assenyalant que no sembla necessari que la màquina de vending tingui la consideració de primer comerç minorista donades les característiques del mercat espanyol. Encara que el representant de la Comissió Europea va argumentar que el concepte de primer comerç minorista s’entenia com el primer punt en el que el producte es posa en el mercat (a disposició del consumidor), va assenyalar que era evident que es tractava d’una particularitat del nostre mercat que es tenia que estudiar.

  1. 2018: reunions, reunions i més reunions

Fins que l’agost i el setembre es van fer la consulta pública prèvia i la consulta pública sobre la normativa, respectivament, la Unión de Estanqueros va realitzar nombroses gestions per a transmetre la preocupació dels estanquers sobre aquest tema als diferents agents. I després de la consulta pública, la Unión de Estanqueros s’ha continuant reunint i transmetent les seves preocupacions a totes i cada una de les parts implicades en el sistema de traçabilitat, el seu desenvolupament i posada en marxa incloent les corresponents al·legacions als projectes d’aplicació al mercat espanyol. En tots els casos se’ns va escoltar, però sempre s’insistia en que la prioritat és contar amb un sistema que controli perfectament el mercat de tabac i que contribueixi a reduir i/o eradicar la competència deslleial i el contraban.

  1. L’Ordre Ministerial confirma lo disposat per la Comissió Europea

L’Ordre Ministerial publicada el passat 22 de desembre, trasllada allò disposat per la Comissió Europea sense atendre peticions ni al·legacions. I no només es van fer els desentesos a les nostres particularitats: Tot i que no és un consol, el Govern de Canàries, també va posar a sobre de la taula les molt especials particularitats de les illes en el mercat de tabacs, i tampoc va aconseguir moure ni una coma.

  1. L’aplicació de la traçabilitat

A dia d’avui s’està treballant a marxes forçades per a tenir tot preparat en les dates previstes. Si no hi han canvis d’última hora, les cigarretes i la picadura d’embullar hauran de complir amb les noves normes a partir del 20 de maig de 2019. Els operadors de primers establiments minoristes (estancs i màquines expenedores) disposaran fins l’1 d’octubre de 2019 per a assegurar el ple compliment de les seves obligacions.

  1. Obligacions pendents de definir

Des de la Unión de Estanqueros s’està reclamant insistentment informació referent a quines seran concretament las obligacions que haurà de complir l’estanquer en el sistema de traçabilitat i de quina manera haurà de fer-ho: processos, programes informàtics, eines tecnològiques… A dia d’avui es segueix treballant en tot el procés. La Unión de Estanqueros està molt atenta a qualsevol novetat i, especialment, al fet que la implantació de la traçabilitat no suposi un contratemps per al treball quotidià dels estanquers. I que els esforços que tinguin que fer tinguin un objectiu clar: contribuir a terminar amb la competència deslleial i el comerç il·lícit de tabac.

01 mar 2019 no hi ha comentaris

Publica un comentari