Per a l’estanquer / Avantatges per estar associat

La nostra “saca” està repleta d’avantatges

Tot el que hem assolit fins aquest moment, avui ja són avantatges a la teva disposició. Però aquesta associació, com qualsevol altra, necessita créixer per seguir assolint noves fites. I l’única manera de fer-ho és augmentar el nombre de socis. Associa’t. Junts arribarem més lluny. Associant-te aconsegueixes avantatges com aquests:
Negociació

Representem i defensem els teus interessos professionals, davant de Logista, Comisionado, Administració, Institucions, Tribunals, Empreses i particulars.

Finançament

Convenis amb “La Caixa”, el Banc Bilbao Vizcaya i el Banc Pastor que dona facilitats de pagament als associats. Exemple: el compte corrent-ajornament de pagaments de Logista de “La Caixa” permet el càrrec, sense interessos, de l’import de la “saca” durant 14 dies (afegits als 10 dies de Logista). Possibilitat de cobrar amb datàfon.

Informació

Millorem el teu nivell professional, amb cursos, assessorament i atenció permanent a consultes professionals.
Us informem de les notícies que afecten al nostre col·lectiu d’una manera ràpida i contrastada per circulars, atenció telefònica, pàgina web i correu electrònic.

Servei d’assessoria jurídica

Servei d’Assessorament legal: per part d’un advocat especialitzat en temes d’estancs, amb més de 15 anys d’experiència en el sector i que us ajudarà a resoldre els problemes fiscals, legals o de seguretat social. Atenció personal i telefònica, consultes gratuïtes.

Xarxa Social

Organitzem activitats de caràcter formatiu, professional, i també cultural i d’oci.

Facilitem les relacions i l’amistat entre tots els membres de l’associació.

Mediació, arbitratge i capacitació

Intervenim en la mediació i l’arbitratge de problemes:

– Problemàtica del 2º canal.
– Incidències amb el repartiment de les “sacas”, etc.

Ordenació del sector

Vetllem per la regulació, ordenació i ètica del sector.