NORMALITZACIÓ DE TERMINIS EN LES RESOLUCIONS DE PVR.

NORMALITZACIÓ DE TERMINIS EN LES RESOLUCIONS DE PVR.

Escrit per estanquers en Notícies

Benvolguts/des  companys/es:

Ens informen que a dia d’avui, el termini de resolució de les autoritzacions de punts de venda amb recàrrec s’ha normalitzat i està al voltant dels 10 dies.

La incorporació de 16 persones a l’àrea minorista el passat mes d’agost, ha permès resoldre entre 700 i 800 autoritzacions diàries que han anat reduint progressivament el termini de resolució.

Encara que poden donar-se casos (puntualment) en els que encara no s’hagi rebut resposta per part del Comissionat per al Mercat de Tabacs per pèrdua o error, etc.

Els estanquers davant d’aquesta situació poden enviar un correu electrònic a:

pvr@cmtabacos.es.

En el missatge s’haurà d’indicar:

Títol: Solicitud de PVR pendiente de resolución

Cos del missatge:

En referencia a la solicitud de PVR con número ______________ presentada con fecha _______________, solicito que tengan a bien informarme sobre en qué estado de tramitación se encuentra la misma toda vez que no he recibido ninguna resolución.

Un saludo y muchas gracias.

Sense cap altre qüestió, rebeu una cordial salutació.

La Junta.

18 set 2015 no hi ha comentaris

Publica un comentari