La Xarxa d’Expenedories de l’Estat garanteix el control sanitari, la recaptació de mes de 9.100 milions d’euros anuals en impostos i que els menors no tinguin accés al tabac.

La Xarxa d’Expenedories de l’Estat garanteix el control sanitari, la recaptació de mes de 9.100 milions d’euros anuals en impostos i que els menors no tinguin accés al tabac.

Escrit per estanquers en Destacada, Notícies
  • El tabac, per motius sanitaris i econòmics, és de màxima importància per als Estats per la seva forta càrrega fiscal i per la responsabilitat que comporta el control d’un producte molt vigilat sanitàriament parlant.
    • La Comissió Europea insisteix en que la lluita contra el contraban “és essencial per a protegir la seguretat europea”.
    • La Organització Mundial de la Salut en la signatura del seu conveni marc per a evitar el contraban de tabac reclama als Estats que controlin la venda de tabac en els seus territoris a través de llicències.
    • No es pot tractar de cap de les maneres al tabac com qualsevol  altre producte per un tema de competència quan la pròpia Llei de Sanitat prohibeix fins i tot la publicitat dels seus productes per temes de salut.

 

Davant l’informe emès per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en resposta a l’Avantprojecte de Llei que modifica la denominada ‘llei antitabac’ elaborat pel Ministeri de Sanitat:

 

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España manifesta que la recomanació formulada per la CNMC que posa en dubte la conveniència de mantenir el control de la venda minorista de tabac és una clara demostració de l’absolut desconeixement que aquesta institució té sobre el mercat de tabacs.
El tabac, per motius sanitaris i econòmics, és de màxima importància per als Estats per la seva forta carrega fiscal i per la responsabilitat que comporta el control d’un producte molt vigilat sanitàriament per les seves conseqüències per a la salut, com  s’adverteix en els propis paquets.
Perdre el control del voltant de més de 9.110 milions d’euros anuals en recaptació seria de tot punt una irresponsabilitat màxima per a qualsevol govern. En concret, en 2016 l’Estat va recaptar 9.110,4 milions d’euros per la venda de labors de tabac.
La Organització Mundial de la Salut (OMS) en el seu conveni marc per a evitar el contraban de tabac reclama als Estats que controlin la venda de tabac en els seus territoris a través de llicències. Aquest és el sistema espanyol. Però no només l’espanyol, també a França, Itàlia i d’altres països de la Unió Europea (UE) estan adoptant el control minorista de la venda de tabac.
Cal recordar que el contraban de tabac és un altre dels greus problemes dels Estats des del punt de vista sanitari i recaptatori. En aquest sentit, la Unió Europea ha identificat el contraban de tabac com una de les principals amenaces criminals, creant un fitxer especialitzat dintre d’EUROPOL per a lluitar contra aquestes pràctiques delictives.

 

Segons un estudi de KPMG, el tràfic il·legal de tabac representa en la UE més del 9 per cent del consum –la industria eleva aquest percentatges inclús fins el 12 per cent-, per la qual cosa va causar un forat fiscal de 10.200 milions en 2016, una xifra que es repeteix any darrera any. “El contraban de cigarretes constitueix una font d’ingressos per als grups de delinqüència organitzada d’ Europa i de fora d’ella, i existeixen indicis de que en alguns casos està també relacionat amb el finançament del terrorisme”, assegura la Comissió Europea, que insisteix en que la lluita contra el contraban “es essencial per a protegir la seguretat europea”.

 

Mario Espejo Aguilar, president de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, afirma que “no es pot tractar de cap de les maneres al tabac com qualsevol altre producte per un tema de competència quan la pròpia llei de Sanitat prohibeix fins i tot la publicitat dels seus productes per temes de salut”.
El millor sistema per a controlar l’accés dels menors a un producte com el tabac i per a assegurar-se els impostos de l’Estat és l’espanyol. Es pot considerar assumptes secundaris però mai posar en dubte el sistema de venda.
Destacar la greu contradicció en la que s’incorre, ja que, per un costat es restringeix el tabac des de tots els punts de vista legals possibles, Directiva Europea de Productes del Tabac, llei de Sanitat, es prohibeix la publicitat i qualsevol tipus de promoció i patrocini del producte i, per altre costat, s’al·ludeix a que s’ha de liberalitzar la venda minorista per motius de competència.
L’estanc és la garantia de l’Estat per al control sanitari de l’accés a aquest producte i perquè també l’Estat s’assegura així la recaptació de més de 9.110 milions d’euros anuals. No es pot tractar al tabac com a qualsevol altre producte del mercat, ni es pot pretendre restringir-lo per un costat i ampliar la competència per l’altre.

05 gen 2018 no hi ha comentaris

Publica un comentari