BLOG

DISTINTIUS MEDIAMBIENTALS DGT NOUS SERVEIS ALS ESTANCS 30/04/2024

Els Estancs poden ampliar el seu catàleg de productes, mantenint l'esperit de servei públic, amb la venda dels distintius mediambientals per a vehicles de la DGT.

Amb la publicació de Reial decret 1052/2022 amb data de 22 de desembre, es regulen les Zones de Baixes Emissions de les entitats locals i els mínims que hauran de complir d'acord amb la llei 7/2021 de 7 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. Els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000, quan se superin els valors límit dels contaminants regulats, hauran d'establir mesures i plans de mobilitat urbana basats en les ZBE.

Estanquers Barcelona distintiu DGT

Amb aquests distintius, es pretén identificar i classificar, tots els vehicles en funció de les seves eficiències energètiques, tenint en compte el seu impacte ambiental emissions certificades pels fabricants. Els distintius diferencien 4 categories de major a menor eficiència:

Etiqueta 0 emissions, Blava:

Identifica als vehicles més eficients. Tindran dret a aquesta etiqueta: elèctrics de bateria (BEV), elèctrics d'autonomia estesa (REEV), elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia de 40 km o vehicles de pila de combustible.

Etiqueta Eco:

Els següents en el graó d'eficiència, es tracta majoritàriament de vehicles híbrids, gas o tots dos. Tindran dret a aquesta etiqueta elèctrica: endollables amb autonomia inferior a 40 km, híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural i gas (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP). Han de complir els criteris de l'etiqueta C.

Etiqueta C, Verda:

Vehicles de combustió interna que compleixen amb les últimes emissions EURO. Tindran dret a aquesta etiqueta: turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de setembre de 2015. Vehicles de més de 8 places, exclòs el conductor, i pesats tant de gasolina com dièsel, matriculats des de 2014.

Etiqueta B, Groga:

Vehicles de combustió interna que si bé no compleixen amb les últimes especificacions de les emissions EURO, sí que ho fan amb anteriors. Tindran dret a aquesta etiqueta: turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades des de l'1 de gener de 2001 i dièsel a partir de 2006. Vehicles de més de 8 places i pesats tant de gasolina com dièsel, matriculats des de 2006.

La resta dels vehicles, el 50% més contaminant, no té dret a cap mena de distintiu al no complir els requisits per a ser etiquetat com a vehicle net.