BLOG

46ena. Assemblea General Ordinària ASSEMBLEES 05/02/2024

Et convoquem a la 46a Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc:

 

Data:                    Diumenge 16 d’abril de 2023

Començament:  10:00 hores (primera convocatòria) –  10:30 hores (segona convocatòria)

Finalització:       13:30 hores

Lloc:                     Hotel Alimara Barcelona. Carrer de Berruguete, 126

 

Amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 

 1        Presentació de l’Assemblea

2        Presentació i aprovació, si escau, de l’Acta de l’assemblea de 2022

3        Presentació i aprovació, si escau, dels Comptes anuals de 2022

4        Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost de 2023

5        Presentació i aprovació, si escau, dels nous Estatuts i Codi Ètic i Elecció de Membres del Comitè Disciplinari

6        Informe del President i presentació de la Junta Directiva

7        Loteries de Catalunya

8        Presentació de Miguel Ángel Martínez, nou President de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España

9        Precs i preguntes

10      Cloenda de l’acte

11      Obertura de portes i Aperitiu ofert per la Unió a tots els assistents

Hi hauran diversos estands de diferents empreses que oferiran els seus productes, ofertes i promocions.

En cas de tenir problemes es prega trucar al telèfon: 93 302 78 61