BLOG

Interior i la Federació Catalana d’Estanquers renoven el protocol de seguretat. NOTIFICACIONS 05/02/2024

Interior i la Federació Catalana d’Estanquers signen un protocol per millorar les condicions de seguretat dels establiments

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/445722/interior-federacio-catalana-destanquers-signen-protocol-millorar-condicions-seguretat-dels-establiments