Condicions Generals


Titular: FUN SPORTS DIAGONAL SL

Domicili: C/ Compte Borrell 288 1, 08029 Barcelona, Espanya

CIF: B65777757

Telèfon: +34 931 750 521

URL: https://spsorts-diagonal.com

E-mail: info@sports-diagonal.com

GENERAL

Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per FUN SPORTS DIAGONAL SL, des de la seva pàgina web accessible a través de la URL https://sports-diagonal.com.

La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. Si ho desitja pot imprimir una còpia del present document, a fi de facilitar futures referències, així com el seu coneixement.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc web, sense perjudici que FUN SPORTS DIAGONAL SLes reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, en el seu cas les

Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats en el Lloc web. En tot cas, l'accés al Lloc web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

ACCÉS I REGISTRE AL LLOC WEB

L'accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats en el Lloc web BRISALIN SL té caràcter lliure i gratuït, no sent necessari el registre dels usuaris.

De la mateixa manera, per a poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats en el Lloc web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.

REQUISITS DE REGISTRE COM A USUARI

És requisit imprescindible per a poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar a través del formulari disposat per FUN SPORTS DIAGONAL SL a través del Lloc web, totes les dades requerides i identificats com a obligatoris. L'usuari registrat assumeix que el seu compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se en el Lloc web tant persones físiques com persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposarà d'una contrasenya d'accés, que serà en tot cas, personal, intransferible. L'usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Lloc web. En cap cas FUN SPORTS DIAGONAL SL coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà en els sistemes de FUN SPORTS DIAGONAL SL xifrada.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata a FUN SPORTS DIAGONAL SL qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, el prestador quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

La relació jurídica derivada del registre com a Client del Lloc web https://sports-diagonal.com té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en tal sentit, sense perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la terminació de la relació. El Client podrà exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat del prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici al prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRONICA DE PRODUCTES

PRODUCTES I SERVEIS

Els productes i serveis oferts, i les característiques d'aquests, així com el seu derelicte apareixen en pantalla.

FUN SPORTS DIAGONAL SL es reserva el dret de decidir, en qualsevol moment, els productes i/o serveis que s'ofereixin en htpps://sports-diagonal.com. FUN SPORTS DIAGONAL SL pot en qualsevol moment afegir productes i/o serveis als oferts. Asi mateix, FUN SPORTS DIAGONAL SL podrà retirar o deixar d'oferir, sense previ avís, qualsevol dels productes i/o serveis oferts en https://sports-diagonal.com.

Una vegada en el Lloc web https://sports-diagonal.com, i per a accedir a contractar dels productes i/o serveis, l'usuari haurà de seguir les instruccions indicades en el procés de compra, el qual suposa la lectura i acceptació de les condicions generals de compra, i particularitats descrites en https:// resonanciamagneticamolletjaumei.com.

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per BRISALIN SL per al seu Canal En línia, seran publicats a través del Lloc web, indicant-se la següent informació respecte a cadascun d'ells:

Imatge del producte, titulo, descripció, mesures, import amb IVA incl.

FUN SPORTS DIAGONAL SL podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als inclosos en el Lloc web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment.

PRODUCTES

FUN SPORTS DIAGONAL SL pretén garantir la disposició de tots els productes i/o serveis que publicita en https://sports-diagonal.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte no estigués disponible, o si s'hagués esgotat, s'informarà el client de la següent forma: Per mail.

De no estar el producte i/o servei disponible, i avisant a l'usuari, FUN SPORTS DIAGONAL SL podrà subministrar a l'usuari d'un producte i/o servei similar en característiques sense augment del preu, i en aquest cas, l'usuari podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el dret al desistiment i resolució del contracte.

En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució per l'usuari, el reemborsament prèviament abonat, s'efectuarà el reemborsament mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada.

SERVEIS

Per a la prestació del servei, FUN SPORTS DIAGONAL SL, donarà accés a l'usuari de la següent forma: Per correu electrònic

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRONICA

Una vegada seleccionat per part de l'usuari els productes i/o serveis oferts per part de FUN SPORTS DIAGONAL SL, l'usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

– Validació de Cistella de la Compra: l'Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes seleccionats, el nombre d'unitats, el preu d'aquests, descompte si n'hi hagués i les despeses d'enviament.

– Facilitar Dades de Facturació i Enviament: l'Usuari, una vegada validi la seva cistella de la compra, haurà de facilitar a FUN SPORTS DIAGONAL SLles dades de facturació i d'enviament dels productes, havent d'acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d'acceptació, el Lloc web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.

- Seleccionar el Mètode de Pagament: l'Usuari, una vegada faciliti les dades de facturació i en el seu cas, d'enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament. Actualment, FUN SPORTS DIAGONAL SLvalguda el següent mètode de pagament: Targeta de crèdit o dèbit.

- Pagament de la quantitat econòmica total: l'Usuari, serà redirigit, automàticament pel sistema a la plataforma de pagament en línia (TPV) de les entitats bancàries corresponents.

- Confirmació de la Compra: FUN SPORTS DIAGONAL SL, remetrà al Client en el moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic de confirmació de la comanda, posteriorment un de quan s'ha processat, està llest per al seu enviament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMES DE PAGAMENT

CONDICIONS ECONOMIQUES

Tots els productes i/o serveis oferts en el Lloc web porten associat el preu final del producte, així com, en el seu cas, els possibles descomptes que fossin aplicable a aquesta compra.

Els preus mostrats en el Lloc web són aplicable exclusivament als Productes oferts a través d'aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i IVA inclòs, així com qualsevol altre impost que fos aplicable, sent els vigents i legalment aplicables en aquest moment.

FUN SPORTS DIAGONAL SLes reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc web en el moment de la realització la comanda corresponent.

FORMES DE PAGAMENT

Per a procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de BRISALIN SL, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lat la comanda, i entenent-se no realitzada la compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d'enviament –en el seu cas-, així com de qualssevol impostos que resultin d'aplicació, únicament serà realitzat en el moment de formalitzar la comanda. Les despeses d'enviament estan inclosos per a tot el territori Espanya península, Andorra, menys resta del món. En cas de dubte, consulti'ns en el +34 931 750 521.

Per a dur a terme el pagament electrònic, té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d'entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a FUN SPORTS DIAGONAL SL a aquest efecte, són degudament xifrats per a garantir la màxima seguretat i confidencialitat d'aquests, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer" (SSL).

CONDICIONS D'ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els Productes la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc web de BRISALIN SL seran enviats a l'adreça postal que s'indiqui en el formulari de comanda, no podent la mateixa correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara la via pública, places, estacions, aeroports o altres similars.

LLIURAMENT A DOMICILI

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es realitzarà, en general, en un termini d'entre 5 a 15 dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, en l'adreça postal que s'hagi inclòs en les dades de la comanda, excepte causa de força major. L'albarà de lliurament serà remès juntament amb el Producte o Productes, així com la factura.

PRODUCTE

La comanda serà lliurada en el domicili designat per l'usuari en el moment de realitzar la compra.

L'àmbit de lliurament és en les següents zones: Espanya península, Andorra.

DRET DE DESISTIMENT DE LES COMANDES

L'Usuari té reconegut del dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc web i, per tant, si no queda satisfet, podrà retornar el Producte en un termini màxim catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte/s o des de la formalització del contracte en el cas de contractació de prestacions de servei.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels següents canals:

A través del Servei Postvenda de l'establiment de la Xarxa de Distribució de més pròxim, sempre aportant el Comprovant de Compra.

A través del Lloc web, emplenant el formulari web adjunt a la sol·licitud de devolució.

Contactant amb el Servei d'Atenció al Client, on s'indicaran els passos a seguir.

La devolució inclourà l'import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, descomptant-se els costos de devolució que seran a càrrec del client.

El Client haurà de retornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l'import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectiva i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir-se el desemborsament fins a la recepció d'aquests béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

Queden exclosos del dret de desistiment:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat.

El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeos precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel Client després del lliurament.

El subministrament de contingut digital (que no es presti en un suport material) quan l'execució ja hagi començat. El Client coneix expressament que una vegada començada la descàrrega digital perdrà el dret de desistiment.

Qualsevol altre bé o servei emparat en l'art. 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. En tot cas, a l'efecte de fer ús del dret de desistiment, és necessari que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es retornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l'import que s'abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de retornar el Producte, el Client ha d'assegurar-se que el mateix el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no sofreixi cap mal durant el transport.

GARANTIA

Quan el Producte o Productes adquirits presentessin una falta de conformitat per no correspondre's amb les característiques ofertes, presentessin defectes que impedeixin la seva normal utilització conformement a la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per a aquest, el Client tindrà dret al sanejament del ben adquirit en un termini de 14 dies a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats del Punt de Venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició. En cas de venda en línia, el client haurà d'enviar un correu adjuntant una fotografia del producte.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT I POST VENDA

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda en línia dels Productes, pot fer-se a través del nostre Servei d'Atenció al Client:
E-mail: info@sports-diagonal.com
Tel.: +34 931 750 521.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per FUN SPORTS DIAGONAL SL, en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc web, així com encarregat de tractament de les dades de la comanda per compte del Punt de Venda, que amb caràcter general serà el responsable del Fitxer amb les dades personals dels Clients que efectivament hagin realitzat la compra venda.

Les dades recaptades seran posats a disposició, de l'empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l'article adquirit a través de la pàgina web https://sports-diagonal.com així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, i/o lliurament, a l'efecte del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades d'aquests. En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest haurà d'acceptar-lo de manera expressa prèviament.

De la mateixa manera, i tret que el Client hagi mostrat la seva oposició expressa, l'usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per a remetre informació d'interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis FUN SPORTS DIAGONAL SL a través de qualsevol mitjà, incloent-hi correu, correu electrònic, SMS o semblant. Per a donar-se de baixa del servei d'enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-lo a través d'https://sports-diagonal.com o sol·licitar-lo segons el que es disposa en la Política de Privacitat de FUN

SPORTS DIAGONAL SL

Així mateix, l'usuari pot dirigir-se, per a exercir els teus drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a FUN SPORTS DIAGONAL SL amb CIF B65777757 i amb domicili en C/ Compte Borrell 288 1, 08026 Barcelona, Espanya, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@sports-diagonal.com acreditant la seva identitat en tots dos casos. El tractament de les dades personals per part dels FUN SPORTS DIAGONAL SL, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l'accés i ús del Lloc web, es regirà pel que es disposa en la Política de Privacitat del lloc web https://sports-diagonal.com

GENERALITATS

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, FUN SPORTS DIAGONAL SL posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d'informació prèvia.

FUN SPORTS DIAGONAL SLes reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que en ella s'incorporen. Reconeixes i acceptes expressament que en qualsevol moment FUN SPORTS DIAGONAL SL pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús del Lloc web, sense que FUN SPORTS DIAGONAL SL sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les parts acorden expressament que el contracte actual es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, conforme a la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que poguessin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d'aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del comprador o als del lloc de compliment de l'obligació contractual

Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Última actualització: 02/05/2023