Política de xarxes socials


Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades en la pàgina oficial de UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA (en adelante la UPEB), en la xarxa social.

De conformitat al deure d'informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) UPEB, d'ara endavant el Responsable desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que es preveu en aquesta.

DADES DE MENORS D'EDAD O INCAPAÇOS

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta. Per part seva, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, aquest quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social en C/ Casp 37 pral. 5ª - 08010 BARCELONA, Espanya, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels que es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSTENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir-li informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que s'estableix en la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquests fins, no haurà d'utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS EL RESPONSABLE TINGUI PREVIST LA REALIZATZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

UNS ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

El RESPONSABLE, adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables als qui a través d'enllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE, adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

DRETS QUE ASSISTEIXEN ALS INTERESSATS

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

El RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L'usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents direccions i dades de contacte:

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA (UPEB)
unio@estanquersdebarcelona.com

Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús d'aquesta.