Política de privacitat


INTRODUCCIÓ

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que té davant vostè explica què, com i per què utilitzo la seva informació quan visita aquesta web, o sol·licita la prestació dels nostres serveis. La seva privacitat és important per a nosaltres, i mai farem ús indegut de la informació personal que ens confia. Li convido a llegir detingudament aquests termes abans d'utilitzar el present Lloc web, i en comunicar-se electrònicament amb UNIÓ PROVINCIAL D'ESTANQUERS DE BARCELONA (d'ara en endavant UPEB).

Aquesta Política de Privacitat s'aplica a la web de UPEB https://estanquersdebarcelona.com als serveis i productes oferts pel nostre centre. A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a continuació.

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen a tercers.

Aquesta Política de Privacitat podrà ser modificada en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, però li ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè conegui les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

UPEB, ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti serà UPEB amb NIF 2223334T, amb domicili en C/ Casp 37 ppal 5a - 08010 Barcelona, Espanya, inscrita en el Registre Nacional d'Associacions amb el número 770800235.

Per a l'adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, UPEB posa a la seva disposició el següent correu electrònic unio@etanquersdebarcleona.com través del qual podrà dirigir-se per a resoldre qualsevol qüestió que precisi sobre aquest tema, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

UPEB pot tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

 1. Les dades de caràcter personal facilitats a través dels formularis de recollida de dades del lloc web https://estanquersdebarcelona.com, amb la finalitat d'atendre i tramitar adequadament les consultes remeses i la informació sol·licitada.
  Poder oferir serveis d'acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d'usuari i en el seu cas, per al tractament de sol·licituds, peticions, així com enviar-los butlletins informatius.

En el lloc web no es realitzaran decisions automatitzades.

QUINES DADES TRACTEM I D'ON S'OBTENEN

Les dades tractades provenen de:

 • • Dades facilitades pel propi interessat, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats o a través del nostre correu electrònic.
  • Dades derivades de la prestació dels nostres serveis.

Quin tipus de dades recopilem:

 • • Nom i dades de contacte, com el seu nom i cognoms, DNI, adreça de correu electrònic, número de telèfon
  • Dades patrimonials, Dades bancàries.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. Quan ens dona el seu consentiment només ho demanem en relació amb usos específics de la informació personal quan és necessari i, si ho necessitem, ho obtindrem per separat i deixarem clar que li estem demanant el seu consentiment.

És necessària per al compliment d'un contracte: quan celebrem un contacte amb vostè, processarem la seva informació personal als fins de complir amb dicto contracte (és a dir, per a proporcionar-los els Serveis).

L'interès legítim del responsable del tractament

Per al compliment d'una obligació legal (p. ex., per a respondre a una ordre judicial)

En cas que l'interessat retiri el seu consentiment, UPEB no podrà tractar les seves dades.
D'igual forma la legitimació d'aquest tractament és necessari per a complir amb aquelles obligacions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pels quals l'usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.

Comunicació de dades

Durant el període de tractament no es comunicaran o cediran les seves dades, excepte obligació legal.

L'empresa accedirà a la cessió de les dades únicament a les autoritats en cas que l'usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l'avís legal.

UPEB, no realitza transferències internacionals de dades.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals seran conservats el temps necessari per a la prestació del servei i complir la finalitat per a la qual es van recollir, o mentre no retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

DRETS DELS INTERESSATS

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en UPEB, estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

 • Accedir a les seves dades: té dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.
  Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de UPEB o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
  Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.
  A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
  Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment.

Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a UPEB en el domicili C/ Casp 37 ppal 5a - 08010 Barcelona, Espanya, o bé remetent un correu electrònic a unio@estanquersdebarcelona.com.

Finalment, en cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://estanquersdebarcelona.com