Declaració d'accessibilitat


Plàstics Torner s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web de tornergroup, actualment publicada a la següent direcció "https://tornergroup.com".

Aquest web s'ha dissenyat adaptant-se als estándards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat i la usabilitat. No obstant això, és possible que trobeu algun contingut que no es adapte totalment a aquests estándards.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a la nostra web no és totalment accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018, 7 de setembre.

  • Dins la nostra web es fa referència a vegades a altres portals que estan sostinguts des d'altres servidors, es desenvolupen amb altres tecnologies.

 

Observacions i dades de contacte 

L'usuari podrà dirigir suggeriments/queixes sobre accessibilitat de qualsevol d'aquestes formes:

C/ Ponent 15
08756 La Palma de Cervelló (Barcelona)
plasticstorner@plasticstorner.com
Tel: +34 93 672 03 46

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit a l'article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entra en vigor el 20 de setembre del 2020.

En cas que la petició al vostre suggeriment/queixa sigui insatisfactòria podà començar un procés de reclamació a l'organisme pertinent.

 

Preparació d'aquesta declaració

Aquesta declaració va ser preparada el 31 de gener de 2023.

El mètode emprat per preparar aquesta declaració una avaluació duta a terme per un Agent Digitalitzador i han estat comprovats amb una anàisi manual de l'accessibilitat via  diferents eines semi-automàtiques.

Última revisió de la declaració: 31 de gener de 2023.

 

  • Moviment per pantalla
  • Si un usuari no disposa en aquest moment de ratolí, podrá moure's pels diferents elements de la pàgina que visita amb el teclat, mitjançant la tecla de "Tabulació" .

 

  • Compatibilitat amb est àndards i disseny visual

Totes les pàgines no incloses dins de càrrega desproporcionada d'aquest lloc web compleixen les Pautes d'accessibilitat o Principis Generals de Disseny i Accessible establertes pel Grup de Treball AA-WCAG-2.1 pertanyent al W3C.

El disseny visual s'ha realitzat sota la recomanació de W3C, amb llenguatges de marques d'hipertext (HTML5) i fulls d'estil en cascada (CSS3) i utilitzant Bootstrap v3.3.6 com a framework de disseny web i la llibreria de JavaScript jQuery v1.12. Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulls d'estil o JavaScript, el contingut de la web continua sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

El lloc web està dissenyat per a la visualització Responsivament, de manera que es visualitza de manera óptima als dispositius tablet i móvils. En aquests dispositius està optimitzat per la visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.

 

  • Tamany del text

La manera de modificar la mida de text és utilitzar els drets de teclat definits al navegador utilitzat. De manera genèrica la combinació de tecles (CTRL+) per augmentar la mida del text, i (CTRL-) per reduir-lo és comú per a la majoria d'ells.

A continuació presentem algunes d'aquestes dreceres per a certs navegadors, que corresponen als més utilitzats en les visites al nostre portal i que en cap cas pretén ser una llista de els recomanats per Plàstics Torner.

Canvi de mida del text - Accions a realitzar a cada navegador

 Navegador

Acció a realitzar

Explorer

Veure > Grandària del text

Firefox

Veure > Tamanyñ

Chrome

3 Punts verticals (cantonada superior dreta) > Zoom + / -

Safari

Visualització > ampliar/reduir

Opera

Veure > escala

  • Documentació
  • Directiva (UE) 2016/2102 del parlament europeu i del consell, del 26 d'octubre del 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils dels organismes del sector públic (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1)
  • Decisió d'execució (UE) 2018/1523 de la comissió d'11 d'octubre de 2018, per la qual s'estableix un model de declaració d'accessibilitat de conformitat amb la directiva (UE) 2016/2102 del parlament europeu i del consell sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils dels organismes del sector públic (DO L 256 de 12.10.2018, p. 103)

 

 

Anàlisi d'accessibilitat en profunditat del lloc WEB

TIPUS

ENLLAÇ

Valoració administració electrónica

CONFORME LA LLEI

Inici

https://tornergroup.com/es

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Empresa

https://tornergroup.com/es /proyecto/517-plastics-torner-transformadores-de-plastico-empresa/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Canyes/canutets

https://tornergroup.com/es /proyecto/506-canas-y-canutillos/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Porta-canyes

https://tornergroup.com/es /proyecto/508-porta-canas/

WCAG 2.1 AA

 

Coberts

https://tornergroup.com/es /proyecto/510-cubiertos/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Confiteria

https://tornergroup.com/es /proyecto/511-confiteria/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Blog

https://tornergroup.com/es /blog/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Contacto

https://tornergroup.com/es /proyecto/499-plastics-torner-transformadores-de-plastico-contacto/

WCAG 2.1 AA

 

Avís legal

https://tornergroup.com/site/controladores /apartado.php?id=10

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de privacitat

https://tornergroup.com/site/controladores /apartado.php?id=11

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de cookies

https://tornergroup.com/site/controladores /apartado.php?id=9

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Condicions generals

https://tornergroup.com/site/controladores /apartado.php?id=3

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de xarxes socials

https://tornergroup.com/site/controladores /apartado.php?id=12

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Configuració de les cookies

https://tornergroup.com /site/controladores /apartado.php?id=13

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Declaració d'accessibilitat

https://tornergorup.com

 WCAG 2.1 AA

 Totalment conforme